CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE)

Công ty dịch vụ Viễn thông Vinaphone là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin… và nhiều lĩnh vực khác.

Vinaphone là một trong những nhà mạng di động lớn nhất Việt Nam đã tin tưởng tham gia hợp tác với Hai Tran Corp trong dự án quảng cáo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

  • 7 bảng 2 mặt trụ cầu vượt