TẬP ĐOÀN KANGAROO

Tập đoàn Kangaroo số 1 Đông Nam Á về doanh số ngành hàng Gia dụng. Hợp tác quảng cáo với Hai Tran Corp:

  • 1 Bảng quảng cáo tại băng chuyền số 4 ga đến quốc Nội sân bay quốc tế Đà Nẵng
  • Máy lọc nước miễn phí tại nhà ga quốc tế sân bay quốc Đà Nẵng