TPBank

TPBank là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng số, những sản phẩm hiện đại cùng với những dịch vụ ngân hàng như tài khoản, thẻ tín dụng, tiết kiệm… đã tin tưởng hợp tác với Hai Tran Corp phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu TPBank tại sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng.