HỘI NGHỊ GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 06/10 vừa qua, với cương vị là Nhà tài trợ Bạc và cũng là một trong những thành viên của Hội Doanh Nhân Trẻ, BLĐ Hai Tran Media & Airs đã có mặt tham dự “Hội nghị gặp gỡ chính quyền và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng”. Đây là dịp đặc biệt để chính quyền TP lắng nghe những kiến nghị và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.
Về phía Hai Tran Media & Airs, BLĐ rất mong muốn chính quyền thành phố tạo ra nhiều sự kiện, chương trình nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng, phát triển du lịch, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị du lịch tầm cỡ khu vực.