Tin Tuyển Dụng

HẢI TRẦN CORP – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THÁNG 12

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty cổ phần quảng... xem tiếp

13/12/2018 10:55

HẢI TRẦN CORP – TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Do nhu cầu mở rộng và... xem tiếp

06/12/2018 08:37

HẢI TRẦN CORP – TUYỂN DỤNG LỚN THÁNG 11 – 2018

Công ty cổ phần quảng cáo và dịch vụ hàng không Hải Trần (Hai Tran Corporation) tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân... xem tiếp

20/11/2018 11:28

Tuyển dụng nhân viên thu mua

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty cổ phần quảng cáo... xem tiếp

14/11/2018 11:44

HẢI TRẦN CORP – TUYỂN DỤNG THÁNG 11 NĂM 2018

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) Địa chỉ : Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hiện tại, Công... xem tiếp

07/11/2018 13:38

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ... xem tiếp

04/09/2018 11:42

TUYỂN DỤNG THÁNG 9

Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần (Hai Tran Corporation) tự hào là doanh nghiệp dẫn... xem tiếp

24/08/2018 16:10

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 8

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ... xem tiếp

06/08/2018 10:46

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI XE

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ... xem tiếp

19/07/2018 14:18

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần Tầng 4, 76 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ... xem tiếp

10/07/2018 10:53