Tin Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 7

Công ty cổ phần quảng cáo và dịch vụ hàng không Hải Trần (Hai Tran Corporation) tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại sân bay Việt... xem tiếp

06/07/2017 10:49

Thông Báo Tuyển Dụng 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí 1: Trưởng phòng kinh doanh – Số lượng: 01 Vị trí 2: Phó phòng kinh doanh – Số lượng: 01 Vị trí 3: Nhân viên kinh... xem tiếp

06/02/2017 13:18

Tin tuyển dụng việc làm hàng tháng

Tin tuyển dụng việc làm hàng tháng xem tiếp

06/12/2016 09:34