Tin Tuyển Dụng

PHÚ QUỐC: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.         Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay trên toàn quốc. Chúng tôi là doanh nghiệp …

PHÚ QUỐC: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Xem tiếp »

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN T4/2022

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.         Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay trên toàn quốc. Chúng tôi là doanh nghiệp …

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN T4/2022 Xem tiếp »

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG SALE-MARKETING ONLINE T4/2022

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng         Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay trên toàn quốc. Chúng tôi là doanh …

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG SALE-MARKETING ONLINE T4/2022 Xem tiếp »

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ TÒA NHÀ

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng         Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay toàn quốc với …

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ TÒA NHÀ Xem tiếp »

DELI MART: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH RƯỢU THÁNG 4/2022

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.           Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay trên toàn quốc với thị …

DELI MART: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH RƯỢU THÁNG 4/2022 Xem tiếp »

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 4/2022

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng         Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay trên toàn quốc. Chúng tôi là doanh …

HAI TRAN CORP: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 4/2022 Xem tiếp »

ĐÀ NẴNG: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG DELI MART

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay trên toàn quốc. Chúng tôi là doanh nghiệp có …

ĐÀ NẴNG: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG DELI MART Xem tiếp »

ĐÀ NẴNG: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2022

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần (HAI TRAN CORPORATION) 245 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng  Hai Tran Corporation tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về thực hiện quảng cáo tại hệ thống sân bay toàn quốc với thị phần khai thác …

ĐÀ NẴNG: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2022 Xem tiếp »