COCOBAY

Cocobay tổ hợp du lịch và giải trí độc đáo bậc nhất Đông Nam Á. Sản phẩm được đầu tư của Tập đoàn Empire. Tham gia hợp tác với Hai Tran Corp với dự án quảng cáo:

  • 6 vị trí quảng cáo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
  • 3 vị trí quảng cáo tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất