CÔNG TY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung là thành viên Tập đoàn Đất Xanh. Đây là công ty đầu tư bất động sản hàng đầu tại khu vực miền Trung cũng như cả nước tham gia hợp tác dự án quảng cáo:

  • Bảng đèn led tại khu vực cách li ga đến