NOVALAND GROUP

Novaland Group là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản với tổng số vốn điều lệ 9.695 tỷ đồng. Novaland Group tin tưởng hợp tác với Hai Tran Corp:

  • Dự án bảng quảng cáo sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất