TBS Group

TBS là công ty đầu tư và phát triển 6 lĩnh vực chính bao gồm: Da giày, túi xách, Đầu tư và quản lí BĐS và hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Thương mại và dịch vụ. Tham gia hợp tác với Hai Tran Corp:

  • Quầy trưng bày tại khu hạn chế sân bay quốc tế Đà Nẵng
  • 1 bảng quảng cáo sảnh Checkin sân bay Tân Sơn Nhất