Heineken

Heineken là công ty lớn kinh doanh lĩnh vực nước giải khát, đã tin tưởng hợp tác với Hai Tran Corp quảng cáo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

  • 1 Bảng hộp đèn trên cửa an ninh quốc nội ga đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng
  • 12 Bảng đèn Led phía dưới chân cầu vượt sân bay quốc tế Đà Nẵng